April 2017
28:08:00-09:00 - Företagarfrukost med Tema
Joakim Ericsson och Christoffer Bredberg från Schenker i Falköping kommer och berättar om satsningen på Skaraborg Eco Shuttle – det gröna fraktalternativet för transporter till/från Skandiahamnen i Göteborg.
Maj 2017
5:08:00-09:00 - Företagarfrukost med Tema
Fredag 5:e maj kommer Daggens IT och Weblink hålla ett kort frukostseminarium om den nya växelplattformen Unified 2.0 samt även visa upp andra produkter och tjänster dom erbjuder. Daggens IT och Weblink bjuder på denna frukost.
Juni 2017
2:08:00-09:00 - Företagarfrukost med Tema
Erik Prestgaard, Näringslivschef Skövde Kommun, kommer och berättar om vad som är på gång inom Skövdes näringsliv. Samt vikten med samarbetet med oss, att vi kan dra nytta av varandra, för att hela Skaraborg ska växa.

Aktuellt

Nystartsrådgivning till personer med utländsk bakgrund

Med en officiell start den 16 maj 2016 etablerar Almi nu en enhet som ska erbjuda nystartsrådgivning på distans till nya kunder.
Rådgivningen kommer att erbjudas på arabiska, persiska, engelska och ”lätt svenska” till alla entreprenörer som har utländsk bakgrund och som har behov av grundläggande nystartsrådgivning för att starta eller köpa ett företag.
Telefon: 020-52 90 10
Telefontid: 09:00 till 12:00
Arabiska: måndagar och onsdagar
Persiska: tisdagar och torsdagar
Tjänsten är helt kostnadsfri.

Leader Nordvästra Skaraborg

KUB och AME har bytt adress och telefonnummer.

Ny adress till KUB/AME:
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg
Nya telefonnummer:
Lennart Pettersson: 0505-777 852
Iren Pettersson: 0505-777 853
Maria Skoog: 0505-777 854
Fredrik har kvar sitt gamla nummer: 070-199 22 40
  • KUB skall strategiskt och målinriktat medverka för utveckling av Karlsborgs näringsliv.
  • KUB skall medverka för ett bra investeringsklimat och underlätta etablering av nya företag.
  • KUB skall främja det befintliga lokala näringslivets konkurrenskraft och undanröja hinder för dess utveckling.
  • KUB skall bistå med samordning av näringslivsfrågor och kommunikation.
  • KUB skall ansvara för kommunens arbetsmarknadsfunktion. Den viktigaste uppgiften är att motverka utanförskap, samt arbeta för och stödja den aktiva arbetslinjen.

KUB:

samverkar med
PWC - Skövde
Swedbank - Karlsborg
Hjälp att starta företag
samarbetar lokalt med
samarbetar regionalt med
Translate this page into english
Besökare 498302